1999

Ede, Oud Geref. Gemeente

 

Nieuwbouw

Voor het nieuwe orgel in Ede oriënteerden wij ons op het werk van de beroemde Christian Muller, met name op diens orgel van de Hervormde kerk van Beverwijk (1756). De kast en de bekroning zijn gemaakt uit Honduras-mahonie, het overige snijwerk is uit lindenhout. De voor de KKOR werkzame adviseur Hans van der Harst (1930-2014) bezocht het instrument in de werkplaats in Roodeschool en stelde voor om boven de klaviatuur de volgende tekst aan te brengen:

Me feCerVnt non ChrIstian seC siCCo soCIIqVe in schola rubra h Vinsingo

(vrij vertaald: Mij hebben gemaakt niet Christian maar Sicco met medewerkers te Roodeschool, Hunsingo). Bij elkaar opgeteld geven de Romeinse letters/cijfers de volgende som: MDCCCCVVCVIII, ofwel het jaartal 1998.

In 2004 mochten wij de tot dan toe gereserveerde Trompet 16’ B plaatsen.

Huidige dispositie:
Hoofdwerk                        Bovenwerk                  Pedaal
Prestant 16’ B/D              Prestant 8’                  Bordoen 16’
Prestant 8’                        Quintadeen 8’             Holpyp 8’
Holfluit 8’                          Roerfluit 8’                  Vagot 16’
Octaaf 4’                          Gemshoorn 4’
Roerquint 6’ B/D             Quintfluit 3’
Flagfluit 4’                        Nagthoorn 2’
Quintprestant 3’              Cornet IV
Sesquialter II-III B/D       Vox Humana 8’
Mixtuur IV-VI
Trompet 16’ B/D
Trompet 8’

 

Overige werkzaamheden in dit jaar:

  • Garrelsweer, Protestantse kerk, herstelling na waterschade

  • Pesse, Voorhofkerk, herintonatie