1996

Almere, Levend water

Plaatsing van een bestaand orgel en restauratie

Dit orgel werd in 1959 door G.A.C. de Graaf gemaakt voor de Rehobothkerk te Deachten.

Wij kochten dit instrument in 1993 aan en plaatsten het in 1996 in gewijzigde vorm in de kerk Levend Water te Almere. Kast, dispositie en intonatie moesten aangepast worden aan de nieuwe locatie.

De dispositie luidt als volgt:

Manuaal I              Manuaal II              Pedaal

Prestant 8’          Holpijp 8’                 Subbas 16’
Roerfluit 8’          Speelfluit 4’             Gemshoorn 8’
Octaaf 4’             Prestant 2’               Octaaf 4’
Gemshoorn 2’    Sesquialter II           Fagot 16’
Mixtuur III-IV      Kromhoorn 8’

Borgund[N], Luth. kerk

Restauratie

In de kerk van het Noorse Borgund staat een van elders afkomstig mechanisch kegelladen-orgel van Nilsen uit 1881. De kast is geïnspireerd op de neo-gotiek. Wij hebben dit instrument gerestaureerd.

De dispositie luidt als volgt:

Manuaal                           Pedaal
Principal 8’                      Subbas 16’
Gamba 8’
Gedackt 8’
Octave 4’
Flöte 4’

Krimpen aan den IJssel, 
Oud Geref. Gemeente Mieraskerk

Nieuwbouw

Het instrument dat we hier aantroffen was van elders afkomstig. Om dat orgel in Krimpen te kunnen plaatsen waren echter dusdanig ingrijpende maatregelen nodig geweest, dat het eindresultaat nimmer heeft voldaan. De gemeente vroeg Steendam een nieuw orgel te bouwen dat naadloos aansloot bij de plaatselijke wijze van zingen. De keuze viel op een instrument dat in- en uitwendig was geïnspireerd op de Van Dam-orgels van de Martinikerk in Franeker (1842) en dat van de O.L.V.-kerk in Tholen (1833). In tegenstelling tot het historische voorbeeld is de kast in Krimpen uit mahonie vervaardigd. Hoewel gewoekerd moest worden met de beschikbare ruimte, is hier een instrument tot stand gekomen dat de gemeentezang inspirerend kan begeleiden.

In 2014 liep het orgel waterschade op, waarna het door ons is hersteld.
In 2017 plaatsten wij één van de gereserveerde stemmen.

De dispositie luidt als volgt:

Hoofdwerk                         Bovenwerk                  Pedaal
Prestant 16’ B/D               Prestant 8’                  Bourdon 16’
Octaaf 8’                            Viola di Gamba 8’      Octaafbas 8’
Holpijp 8’                           Roerfluit 8’                  Octaaf 4’ (geres.)
Octaaf 4’                           Salicet 4’                      Bazuin 16’
Nachthoorn 4’                  Nazard 3’
Quint 3’                              Fluit 4’
Superoctaaf 2’                 Gemshoorn 2’
Cornet III                           Flageolet 1’
Tertiaan 1 3/5’ B/D         Vox Humana 8’
Mixtuur IV-VI B/D            Schalmei 8’ (geres.)
Fagot 16’  B/D
Trompet 8’ B/D

Ried, Walburgiskerka

Deelrestauratie

Wij restaureerden de windlade van het 17e eeuwse orgel van Ried. Helaas kon pijpwerkrestauratie om financiële redenen nog niet worden uitgevoerd. Het pijpwerk is na marginaal herstel teruggeplaatst.

De dispositie luidt als volgt:

Manuaal                           Pedaal
Prestant 8’ D                    geen
Holpijp 8’
Prestant 4’
Gemshoorn 4’
Quint 3’
Octaaf 2’
Cornet IV

Totland[N], Luth. kerk

Plaatsing van een bestaand orgel en restauratie

Voor de kerk van Totland maakten wij een nieuw orgel in een historiserende kast, waarbij gebruik gemaakt werd van materiaal uit voorraad. Zo is de manuaallade afkomstig uit een orgel van N.A. van Dam en het pijpwerk en de magazijnbalg uit een orgel van De Koff. De pedaallade is nieuw.

De dispositie luidt als volgt:

Manuaal                                Pedaal
Prestant 8’                            Subbas 16’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Octaaf 2’
Hobo 8’
Cornet III

Overige werkzaamheden in dit jaar:

  • Emmeloord, Moriakerk, herstelling
  • Måløy[N], Luth. kerk, herintonatie
  • Vanse[N], Luth. kerk, plaatsing van een bestaand instrument als koororgel, herintonatie